Ledande Aktier
Symbol (CFDs)
Senaste
Bas
Hög
Låg
+/-
+/-%
Tid
49,94
49,98
50,53
49,63
+0,58
+1,17%
29/09 | NYSE